ČSOB Depozit Kombi - Je čas na zhodnotenie vašich úspor.
Využite limitovanú Kombi ponuku dvoch termínovaných vkladov súčasne.
Jeden s úrokom 4 % a druhý s úrokom 2 % ročne.

Viac o podmienkach