ČSOB Depozit Kombi - Zhodnoťte vaše úspory s časovo limitovanou ponukou dvoch termínovaných vkladov súčasne s úrokom 4 % + 2 % ročne.

Viac o podmienkach